N A I R O B I

 

Ruim 35 jaar geleden kreeg Jan Leegstra een droom, een soort visioen. Hij zag zeven lichtende letters aan een donkere hemel verschijnen: 

N A I R O B I

Vanaf dat moment stonden die letters in zijn hart gegrift en voelde Jan een enorme liefde voor de stad Nairobi, terwijl hij er nog nooit was geweest. Die bijzondere liefde,met name voor de armen van Nairobi is er nog tot op de dag van vandaag, zowel bij Jan & Alice als bij de kinderen (zie bv 'nieuws' en  'filmpjes')                                                                       

Na bijzondere bevestigingen en een orientatiereis in 1981 werden Jan & Alice met hun dochters Carin en Froukje in 1982 uitgezonden naar Kenia vanuit VEZ Zwolle en 'Wereld Wijde Zending' Den Haag.

Jan en Alice begonnen met chr onderwijs en projecten voor weduwen en wezen vanuit een Maranatha kerkje, midden in de grootste sloppenwijk van Nairobi. Daarna hebben ze educatieve en diaconale projecten opgestart in andere sloppenwijken. Jan was eerder 10 jaar werkzaam geweest in het basisonderwijs in Nederland en werd Kenya supervisor voor WWZ (Den Haag) en Nairobi supervisor voor Maranatha Mission (Zweden). Vanuit dat eerste kerkje zijn vele nieuwe gemeenten ontstaan. Ook zijn er nu Chr. basisscholen voor de armste kinderen in 5 grote sloppenwijken van Nairobi   

Het pionierswerk van Jan & Alice bestond vooral uit:

  • gemeente opbouw 
  • basiseducatie voor kansarme kinderen
  • diaconale projecten
  • training lokale leiders
Dit zendingswerk in Kenia groeide relatief snel. In 1985 kon de supervisie verantwoord worden overgedragen aan lokale leiders van de Maranatha Churches in Nairobi. Toen de familie Leegstra naar Nederland terugkeerde kon Jan meteen weer aan de slag op de school voor Speciaal Onderwijs in Nunspeet, waar hij eerder ook werkte, later o.a. als docent Ned en Godsd MBO 
 
De roeping en de betrokkenheid van Jan en Alice Leegstra met  de armen in de sloppen van Nairobi is al die jaren gebleven.Sinds 2001 sturen ze diverse sloppenwijk projecten aan met hun stichting New Hope

Hoofdlijnen Beleidsplan, visie en missie
 
  • Om de allerarmsten effectiever te kunnen ondersteunen hebben Jan & Alice in 2001 Stichting New Hope (NL) opgericht. New Hope wil, in navolging van Jezus, liefde in praktijk brengen door hoop te bieden en daadwerkelijke verandering in het leven van kansarme kinderen en hun families, in de sloppen van Nairobi.
  • Samen met hun bestuur (zie ANBI status) sturen ze diverse projecten aan vanuit Nederland, uitgevoerd door het Nairobi team: gekwalificeerde pastors + social workers, die wonen en werken temidden van de armen van Nairobi. Zij kennen de gemeenschap goed en weten welke kinderen / gezinnen de meeste hulp nodig hebben voor lange termijn ontwikkeling.
  • New Hope werkt vanuit de lokale kerken in Nairobi slums: daadwerkelijk hulp door giften van sponsors maandelijks door te sturen naar Kenia;
  • New Hope zet zich in voor diverse projecten (zie elders) met momenteel als speerpunten:
  • School- / Voedingsprojecten
  • Bouwfonds (Chr Onderwijs in armste sloppenwijken)

Minimale kosten

Het bestuur van New Hope NL bestaat uit vrijwilligers, die geen vergoeding ontvangen. De stichting werkt vanuit huis, dus geen officieel kantoor: giften worden maximaal ingezet. Het Nairobi New Hope Team in Kenia  is erg blij met de ondersteuning van New Hope Nederland. Dankzij gebeden en giften wordt het werk van New Hope al jarenlang gezegend (zie ook onder 'Nieuws')


Wie zich over de arme ontfermt, eert HEM (Bijbelboek Spreuken)